Bảng giá vệ sinh máy giặt

STT Dịch vụ Đơn giá (VNĐ) Đơn vị tính Nội Dung
1 Vệ sinh máy giặt không tháo lồng 200.000 Cái Sử dụng máy bơm áp lực để xịt lồng. Vệ sinh bên ngoài, bên trong, mâm giặt bằng dụng cụ và nước tẩy rửa nhưng không tháo lồng ra ngoài
2 Vệ sinh máy giặt (full) dưới 7kg 250.000 Cái Tháo lồng ra  khỏi máy giặt, vệ sinh bên trong, bên ngoài, tất cả bộ phận máy giặt
3 Vệ sinh máy giặt (full) 7kg → 10kg 350.000 Cái Tháo lồng ra  khỏi máy giặt, vệ sinh bên trong, bên ngoài, tất cả bộ phận máy giặt
4 Vệ sinh máy giặt (full) trên 10kg 400.000 Cái Tháo lồng ra  khỏi máy giặt, vệ sinh bên trong, bên ngoài, tất cả bộ phận máy giặt
5 Vệ sinh máy giặt lồng ngang< 7kg 500.000 Cái Tháo lồng ra  khỏi máy giặt, vệ sinh bên trong, bên ngoài, tất cả bộ phận máy giặt
6 Vệ sinh máy giặt lồng ngang > 7kg 650.000 Cái Tháo lồng ra  khỏi máy giặt, vệ sinh bên trong, bên ngoài, tất cả bộ phận máy giặt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0908.496.180